Successen bij claims recallschade

De afgelopen 1,5 jaar heeft RecallDesk met succes meer dan €300,000 recall schade geclaimed voor zijn klanten. Veel bedrijven die met een terugroepactie worden geconfronteerd, weten niet dat ze hier recht op hebben. Laat staan ​​hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Het zal u verbazen welke schade en kosten kunnen worden gevorderd. Neem contact op met RecallDesk als u meer wilt weten over de mogelijkheden, ook als u (recent) een recall hebt uitgevoerd.

Contact: info@recalldesk.com

Multiple successfull claims for recall damages

In a period of 1,5 years RecallDesk successfully claimed more than €300,000 of recall damages for its clients. Not many companies facing a recall know that they are entitled to it, let alone how to claim it. You may be surprised to hear what damages and costs can be claimed. Feel free to reach out to RecallDesk if you want to learn more about the possibilities, even if you already (recently) carried out a recall.

Contact: info@recalldesk.com